Apparatskåp

För reservkraft och industri

Vi skräddarsyr apparatskåp och fördelningar till de mest krävande applikationer där vi i samarbete med dig tar fram den optimala lösningen. Vi producerar också direkt kundprojekterade anläggningar.