Reservkraft

Reservkraft

Tillgång till egen reservkraft vid ett elavbrott eliminerar risken för kostsamma produktionsstopp, förlorad eller avbruten datortrafik och avbrott i viktiga samhällsfunktioner. Vårt moderbolag C-elec AB bygger reservkraftaggregat för alla typer av företag och verksamheter. Det innebär att de i nära samarbete med dig analyserar behovet och utifrån det skapar en individuell lösning. Med  tillgång till ett hundratal olika motor- och generatoralternativ skapar teknikerna ett skräddarsytt styr- och övervakningssystem som passar ihop med era applikationer och verksamhet. Aggregat färdigställs i vår fabrik och samtliga komponenter samt aggregat i sin helhet genomgår test före leverans och installation.

Kontakta oss gärna så hjälper vi er till rätt person eller klicka här.