Centraler - Fördelningar - Ställverk - Media

Svensk kvalitet och byggnation

Vi löser er eldistribution

Centralsystem är en helhetsleverantör av elcentraler, fördelningar, ställverk, kabelskåp, lägenhet och mediacentraler.

Vi tar hand om hela leveransen i allt från offert, projektering byggnation och leverans. Med hela kedjan på samma plats säkrar vi en högklassig produkt, byggd med kvalitetskomponenter från Svenska grossisterTeknik och kunnande i ständig utveckling

Hårda krav på tillgänglighet, robusta kapslingar och tekniska lösningar gör Centralsystem till det självklara valet som leverantör av elcentraler, fördelningar, ställverk, markskåp och mediacentraler.