Kabelskåp

Från ABB/Kabeldon

Ute- eller inne, varmförzinkade kabelskåp från ”Kabeldon” är en mycket robust, smidig och kostnadseffektiv lösning för byggnation framför allt utomhus som vi anpassar efter era behov

Kabeldon kapslingar är utvecklade utifrån en mångårig erfarenhet av system för krävande miljöer. De uppfyller dagens krav på lång livslängd - även i hårt utsatta miljöer - med bibehållen säkerhet samt låga drifts- och underhållskostnader.


  • Testad enligt krav i SS-EN ISO 1461, SS-EN 61439-1, SS-EN 61439-5.
  • Uppfyller krav för arktiskt klimat.
  • Kapslingsklass IP34D

Fördelar
  • Ytbehandlingen -  varmförzinkad stålplåt -  ger ett bra skydd mot korrosion och därmed får kapslingarna lång livslängd
  • Designat för att passa in i olika installationsmiljöer
  • Alla delar som grävs ner i mark har försetts med ett förstärkt korrosionsskydd
  • IP-system bygger på ett modulsystem som gör projekteringen enkel.
  • Är en mycket robust, smidig och kostnadseffektiv lösning för byggnation utomhus. 


Exempel på applikation.                                                                                                                                            Foto: Mikael Kuczera 2019