Ställverk och centraler till City Gate Göteborg

Citygate kommer att bli Nordens högsta kontorshus och ett nytt landmärke i Göteborg. Men det är också ett hus som byggs med ett löfte om att bidra till social hållbarhet i Göteborg. 

Centralsystem är huvudleverantör av ställverk och centraler genom Assemblin El.